Dyspozycja na wypadek śmierci

20 sierpnia 2016 · 12:00

Przypominamy, iż we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, istnieje możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci. Jest to polecenie wypłaty zgromadzonych na rachunku środków wskazanej przez posiadacza rachunku osobie lub osobom (małżonek; wstępni – rodzice, dziadkowie; zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki; rodzeństwo). Dyspozycja na wypadek śmierci objęte mogą być środki zgormadzone na: rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo rozliczeniowych oraz depozytach.

Liczba dyspozycji wydanych przez właściciela rachunki jest nieograniczona, dyspozycje mogą być również modyfikowane w dowolnym czasie. Kwota wypłat dyspozycji nie może być większa niż równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłaty nagród z zysku) ogłaszana przez GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią właściciela rachunku. Na dzień 5.08.2016 wynosi ona 85 010,20 zł.

W przypadku, gdy łączna kwota wydanych dyspozycji przekracza limit, dyspozycje wydane później mają pierwszeństwo wypłacie środków.

Informacje dodatkowe:

Kwoty wypłacone na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzą do spadku po właścicielu rachunku. Do spadku nie wchodzą również środku wydane na urządzenie pogrzebu.

Bank wypłaca środku na pokrycie pogrzebu osobie która przedłoży rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z pochówkiem.

Kursy walut

notowanie z dnia 16 stycznia 2018 · 16:00

0
euro
0
dolar amerykański
0
funt szterling
0
frank szwajcarski

Zadzwoń do nas